.

PIELGRZYMKA
wiernych dekanatów północnych PMK
(dojazd indywidualny)