.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
I KOMUNIA
SPOTKANIE INFORMACYJNE
dla rodziców
którzy zgłosili swoje dzieci
LISTA JEST JUŻ ZAMKNIĘTA
Sobota, 23 września
godz. 10.00
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8PY
NAUKI
PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Sobota, 30 września
godz. 11.00
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8PY