.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
NAUKI
PRZEDCHRZCIELNE
 
 
Środa, 31 maja
godz. 19.00
 
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8PY
ŚWIĘTO RODZINY
 
Niedziela, 4 czerwca
 
LAXTON HALL
NN17 3AU