.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
 
sobota, 17 grudnia 2016
Polski Ośrodek Katolicki
518 – 520 Ecclesall Road, Sheffield S11 8PY
 
Początek o godz. 11.00, zakończenie o godz. 17.00. Nauki są jednodniowe.
Nie trzeba wcześniej zgłaszać swojego udziału ani dostarczać jakichkolwiek dokumentów.
Uczestniczyć w nich mogą wszyscy, także ci, którzy nie są członkami parafii w Sheffield.
Uczestnicy Kursu na zakończenie otrzymują potwierdzenie udziału w Naukach.
Koszt – £25 od osoby.