.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 
PRÓBA
przed I Komunią
 
Sobota, 30 kwietnia
godz. 9.00
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8PY
NAUKI PRZEDCHRZCIELNE
 
Wtorek, 26 kwietnia
godz. 19.00
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8PY