.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
 
NAUKI
PRZEDCHRZCIELNE
 
 
Środa, 26 kwietnia
godz. 19.00
 
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8PY
PRÓBY
PRZED I KOMUNIĄ
 
Sobota, 29 kwietnia
Grupa 1 – godz. 10.00
Grupa 2 – godz. 11.30
 
Sobota, 6 maja
Grupa 1 – godz. 10.00
Grupa 2 – godz. 11.30
 
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8PY