.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 
ODPUST PARAFIALNY
Niedziela, 22 listopada
Odpust jest darowaniem kar
za grzechy odpuszczone już co do winy.
Odpust można ofiarować za siebie,
lub za kogoś ze zmarłych.
KONKURS
DLA DZIECI
na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
technika wykonania dowolna
rozstrzygniecie konkursu
w niedzielę, 20 grudnia
po Mszy świętej
w kościele Holy Rood w Barnsley
(proszę w tym dniu przynieść ze sobą wykonane szopki)
autorzy 3 najpiękniejszych prac
otrzymają nagrody rzeczowe