.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 
 
“Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”
POPIELEC
środa, 10 luty
 
Kurs przedmałżeński
sobota, 19 marca
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8PY
godz. 11.00 – 17.00