.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 
 
Stowarzyszenie “Patriae Fidelis”
zaprasza na spotkanie ze
Stanisławem Michalkiewiczem
Polski Ośrodek Katolicki
518-520 Ecclesall Road
Sheffield S11 8RL
Sobota, 25 lipca
godz. 13.00