.

WESOŁEGO ALLELUJA!
 

         Jezus Chrystus wycierpiał niewyobrażalne poniżenie i męki aż po skonanie na krzyżu. Ale w Nim śmierć utraciła swą moc. Jego zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem napełnia nas nadzieją, że stanie się ono również naszym udziałem.

         Święta Wielkiej Nocy pozwalają na nowo odkryć potęgę Bożej miłości. Niechaj ta miłość, wraz z niewzruszoną wiarą i ufną nadzieją, każdego dnia, coraz mocniej wypełnia serce każdego z nas, odkupionych bezcenną Krwią Zbawiciela.

            Wszystkim Parafianom i Gościom życzę Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
ks. Tomasz Wójcik