BIERZMOWANIE
 
W Sakramencie chrztu otrzymujemy nowe życie. Życie to zostaje umocnione przez Sakrament bierzmowania, w którym Duch Święty zstępuje na nas, podobnie jak kiedyś zstąpił na Apostołów, i doprowadza do dojrzałości cnoty i dary udzielone nam w sakramencie chrztu św. W ten sposób Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy przez dobre życie składali świadectwo Ewangelii. Ponieważ bierzmowanie ma umocnić łaskę uświęcającą, dlatego godnie może przyjąć ten sakrament tylko człowiek mający w duszy łaskę uświęcającą, to jest wolny od grzechu śmiertelnego.
 
Przy bierzmowaniu chrześcijanin obiera sobie nowego patrona (czego wyrazem jest przyjmowane nowe imię), który będzie jego drugim opiekunem w życiu chrześcijańskim.
 
Przystępującym do bierzmowania towarzyszy świadek, który powinien mieć te same przymioty co rodzice chrzestni (zobacz na podstronie Chrzest). Między bierzmowanym i świadkiem powstaje pokrewieństwo duchowe, które zobowiązuje świadka bierzmowania do czuwania nad katolickim wychowaniem bierzmowanego. Jeśli świadek nie jest członkiem Parafii w Sheffield zobowiązany jest dostarczyć w odpowiednim terminie zaświadczenie od swojego Proboszcza, że może pełnić tę funkcję.
 
Bierzmowanie w Parafii Sheffield odbywa się co dwa lata.
 
Kandydaci do przyjęcia tego Sakramentu zobowiązani są odbyć pełne przygotowanie, które rozpoczyna się we wrześniu, w roku poprzedzającym rok z bierzmowaniem. Szczegółowe informacje o dacie pierwszego spotkania dla kandydatów podawane są w odpowiednim czasie w ramach ogłoszeń parafialnych.
 
Przewidywane terminy Sakramentu bierzmowania:
19 maja 2018 (przygotowanie rozpocznie się we wrześniu 2017)
maj 2020 (przygotowanie rozpocznie się we wrześniu 2019)
maj 2022 (przygotowanie rozpocznie się we wrześniu 2021)
maj 2024 (przygotowanie rozpocznie się we wrześniu 2023)