BIERZMOWANIE
 
W Sakramencie chrztu otrzymujemy nowe życie. Życie to zostaje umocnione przez Sakrament bierzmowania, w którym Duch Święty zstępuje na nas, podobnie jak kiedyś zstąpił na Apostołów, i doprowadza do dojrzałości cnoty i dary udzielone nam w sakramencie chrztu św. W ten sposób Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy przez dobre życie składali świadectwo Ewangelii. Ponieważ bierzmowanie ma umocnić łaskę uświęcającą, dlatego godnie może przyjąć ten sakrament tylko człowiek mający w duszy łaskę uświęcającą, to jest wolny od grzechu śmiertelnego.
 
Przy bierzmowaniu chrześcijanin obiera sobie nowego patrona (czego wyrazem jest przyjmowane nowe imię), który będzie jego drugim opiekunem w życiu chrześcijańskim.
 
Przystępującym do bierzmowania towarzyszy świadek, który powinien mieć te same przymioty co rodzice chrzestni (zobacz na podstronie Chrzest). Między bierzmowanym i świadkiem powstaje pokrewieństwo duchowe, które zobowiązuje świadka bierzmowania do czuwania nad katolickim wychowaniem bierzmowanego. Jeśli świadek nie jest członkiem Parafii w Sheffield zobowiązany jest dostarczyć w odpowiednim terminie zaświadczenie od swojego Proboszcza, że może pełnić tę funkcję.
 
Bierzmowanie w Parafii Sheffield odbywa się co dwa lata.
 
Kandydaci do przyjęcia tego Sakramentu zobowiązani są odbyć pełne przygotowanie, które rozpoczyna się we wrześniu, w roku poprzedzającym rok z bierzmowaniem. Szczegółowe informacje o dacie pierwszego spotkania dla kandydatów podawane są w odpowiednim czasie w ramach ogłoszeń parafialnych.
 
Przewidywane terminy Sakramentu bierzmowania:
 
kwiecień 2022 (przygotowanie rozpocznie się we wrześniu 2021)
maj 2024 (przygotowanie rozpocznie się we wrześniu 2023)