petycja o przywrócenie polskich mszy św. w barnsley i chesterfield

W związku z tym, że otrzymaliśmy odpowiedź odmowną od Księży Proboszczów w Barnsley i Chesterfield (filie polskiej Parafii w Sheffield) na prośbę o ponowne uruchomienie polskich mszy św. w tych miastach, bardzo prosimy o bezpośrednią reakcję naszej społeczności.

Podpisy pod petycją

Każdy z parafian, może podpisać się pod petycją wzywającą proboszczów tychże parafii do zmiany decyzji. Im więcej podpisów, tym większa szansa na to, że nasz głos zostanie usłyszany. Petycja wraz z listą podpisów dostępna będzie do 10 października 2021 roku w kościele St. Charles Borromeo w Sheffield po każdej mszy świętej. Petycję ksiądz proboszcz przedstawi bezpośrednio księdzu biskupowi.

Listy do księży proboszczów i księdza biskupa

Oprócz tego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z proboszczami tych parafii oraz księdzem biskupem – poniżej pobrać można szablon listu, który wystarczy podpisać i wysłać na adres danego księdza proboszcza oraz księdza biskupa. Im więcej osób zwróci uwagę księży proboszczów oraz księdza biskupa na tą kwestię, tym większa szansa na zmianę tej sytuacji. Listy te wysyłacie Państwo jako członkowie kościoła katolickiego oraz lokalnej polskiej społeczności w danym mieście – występujecie w swoim imieniu i osobiście prosicie danego kapłana o zmianę decyzji.
List najlepiej wysłać zarówno tradycyjną pocztą jak i e-mailem. Adresy pocztowe oraz e-mail znajdują się w szablonie danego listu.